Pagament de premis

  • La 6/49, El Trio, L’Express i El Rasca Ràpid

  • Establiments autoritzats: Els premis de fins a 120,00 € es poden cobrar en qualsevol establiment autoritzat a vendre aquestes loteries que disposi de terminal. Aquests establiments, opcionalment i per decisió pròpia, poden pagar premis de fins a 1.999,99 €. Els premis es poden cobrar en metàl·lic (fins a 999,99 €) o mitjançant una transferència bancària. En el cas dels premis d’El Rasca Ràpid es poden cobrar fins a 120,00 € i opcionalment fins a 999,99 €, únicament en metàl·lic. Per premis d’imports superiors caldrà adreçar-se a qualsevol oficina de CaixaBank o bé a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya.
  • CaixaBank: Els premis a partir de 120,00 € i fins a 150.000,00 €, es poden cobrar a les oficines de CaixaBank.
  • A l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya (Carrer d’Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona) es poden pagar tots els premis, sigui quina sigui la seva quantia.
  • Si el premi és igual o superior a 2.000,00 €, la persona guanyadora haurà d’aportar el seu DNI i, en el cas que desitgi cobrar mitjançant una transferència, el Certificat de Titularitat Bancària. Haurà de signar el corresponent document de protecció de dades..
  • La Grossa i La Dooble

  • Establiments autoritzats: Els premis de fins a 120,00 € es poden cobrar en qualsevol establiment autoritzat a vendre aquestes loteries que disposi de terminal. Aquests establiments, opcionalment i per decisió pròpia, poden pagar premis de fins a 1.999,99 €. Els premis es poden cobrar en metàl·lic (fins a 999,99 €) o mitjançant una transferència bancària.
  • CaixaBank: Els premis iguals o superiors a 50,00 € es poden cobrar a les oficines de CaixaBank.
  • A l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya (Carrer d’Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona) es poden pagar tots els premis, sigui quina sigui la seva quantia.
  • Si el premi és igual o superior a 2.000,00 €, la persona guanyadora haurà d’aportar el seu DNI i, en el cas que desitgi cobrar mitjançant una transferència, el Certificat de Titularitat Bancària. Haurà de signar el corresponent document de protecció de dades..

Si has jugat en línia i has obtingut un premi de fins a 600 €, l'import s’ingressa al teu compte moneder;  si el premi és superior a 600 € l’import s’ingressa al compte bancari que vas facilitar quan et vas registrar a loteriesdecatalunya.cat

Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent. En el cas d'El Rasca Ràpid, caduquen al cap de 90 dies del final de distribució de cada sèrie, data que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(*) Hi ha establiments autoritzats per vendre loteria de La Grossa que no disposen de terminal (aquests establiments no poden validar ni pagar els bitllets premiats).