La Grossa de La Diada

La Grossa de La Diada és un joc de loteria passiva que realitza el seu sorteig l’11 de setembre del 2024.

Els bitllets per participar-hi es poden comprar físicament en els punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya i a través dels nostres suports digitals (web i app). Els jugadors també poden demanar els seus números preferits en qualsevol dels nostres punts de venda que disposin de terminal, els quals poden imprimir al moment el bitllet amb el número escollit, en funció de la disponibilitat.

Es posaran a la venda 80.000 números (del 00000 al 79999), amb un total de 35 sèries o bitllets per número, quinze dels quals es poden adquirir en suport paper i vint es poden imprimir directament en els terminals dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya en el moment de fer la compra; també es poden comprar a través dels nostres suports digitals (web i app). El preu per bitllet o sèrie és de 5 €.

Un bitllet obtindrà el primer premi de 50.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la primera extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el premi extraordinari de 2.000.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la primera extracció i les xifres del seu número de sèrie (de l’1 al 35) coincideixin, en el mateix ordre, amb les obtingudes en la segona extracció.

Un bitllet obtindrà el segon premi de 20.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la tercera extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador (a excepció de la darrera xifra), així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el tercer premi de 10.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la quarta extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador (a excepció de la darrera xifra), així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el quart premi de 5 € (2n reintegrament) quan la seva darrera xifra coincideixi amb la cinquena extracció del sorteig, d’entre el 0 i el 9.

Els premis dins d'un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, que un número que és guanyador perquè coincideixen més d'una xifra amb un dels números extrets, guanyarà només el premi més alt possible.

Si coincideixen en el mateix ordre les cinc, quatre, tres o dues últimes xifres de diversos números extrets, els encertants tenen dret a cobrar l’import de la categoria més alta de cada extracció, en funció de les xifres encertades.

Caducitat: els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.

Els imports dels premis es poden veure a la taula adjunta.

Categoria de premis

Coincidències

Premi per bitllet

Premi extraordinari

XXXXX + XX Sèrie

2.000.000 €

1r premi

5 xifres XXXXX

50.000 €

Número anterior XXXXX-

2.000 €

Número posterior XXXXX+

2.000 €

4 últimes xifres 0XXXX

500 €

3 últimes xifres 00XXX

100 €

2 últimes xifres 000XX

30 €

Última xifra 0000X (1r reintegrament)

5 €

2n premi

5 xifres YYYYY

20.000 €

Número anterior YYYYY-

500 €

Número posterior YYYYY+

500 €

4 últimes xifres 0YYYY

200 €

3 últimes xifres 00YYY

30 €

2 últimes xifres 000YY

10 €

3r premi

5 xifres ZZZZZ

10.000 €

Número anterior ZZZZZ-

200 €

Número posterior ZZZZZ+

200 €

4 últimes xifres 0ZZZZ

100 €

3 últimes xifres 00ZZZ

20 €

2 últimes xifres 000ZZ

5 €

4t premi

Última xifra 0000W  (2n reintegrament)

5 €

  

X, Y, Z o W = xifres que coincideixen amb el número extret del sorteig
0 = xifres que no coincideixen amb el número extret

Probabilitat bitllet guanyador: 1/5
Probabilitat premi 5 xifres: 1/80.000
Probabilitat premi extraordinari: 1/2.800.000