La Grossa de Sant Jordi

La Grossa de Sant Jordi és un joc de loteria passiva que realitza el seu sorteig el 27 d’abril del 2024.

Els bitllets per participar-hi es poden adquirir físicament en els punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya i a través dels nostres suports digitals (web i app). Els jugadors també poden demanar els seus números preferits en qualsevol dels nostres punts de venda que disposin de terminal, els quals poden imprimir al moment el bitllet amb el número escollit, en funció de la disponibilitat.

Es posaran a la venda 80.000 números (del 00000 al 79.999), amb un total de 35 sèries per número, cinc de les quals poden ser impresos directament des dels terminals dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya en el moment de fer la compra, i també a través dels nostres suports digitals (web i app). El preu per bitllet és de 5 €.

Un bitllet obtindrà el primer premi de 50.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la primera extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el premi extraordinari de 2.000.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la primera extracció i les xifres del seu número de sèrie (de l’1 al 35) coincideixin, en el mateix ordre, amb les obtingudes en la segona extracció.

Un bitllet obtindrà el segon premi de 20.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la tercera extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador (a excepció de la darrera xifra), així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el tercer premi de 10.000 € quan les seves 5 xifres coincideixin, en el mateix ordre, amb les xifres de la quarta extracció. També es premiaran totes les terminacions d’aquest número guanyador (a excepció de la darrera xifra), així com el número anterior i el posterior.

Un bitllet obtindrà el quart premi de 5 € (segon reintegrament) quan la seva darrera xifra coincideixi amb la 5a extracció del sorteig, d’entre el 0 i el 9.

Els premis dins d'un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, que un número que és guanyador perquè coincideixen més d'una xifra amb un dels números extrets, guanyarà només el premi més alt possible.

Si coincideixen en el mateix ordre les cinc, quatre, tres o dues últimes xifres de diversos números extrets, els encertants tenen dret a cobrar l’import de la categoria més alta de cada extracció, en funció de les xifres encertades.

Caducitat: els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.

Els imports dels premis es poden veure a la taula adjunta.

Categoria premis

Coincidències

Premi per bitllet

Premi extraordinari

XXXXX i sèrie

Les cinc xifres del 1r premi i la sèrie

2.000.000 €

1r premi

XXXXX

Les cinc xifres

50.000 €

XXXXX-

Número anterior

2.000 €

XXXXX+

Número posterior

2.000 €

0XXXX

Les quatre últimes xifres

500 €

00XXX

Les tres últimes xifres

100 €

000XX

Les dues últimes xifres

30 €

0000X

L’última xifra (1r reintegrament)

5 €

2n premi

YYYYY

Les cinc xifres

20.000 €

YYYYY-

Número anterior

500 €

YYYYY+

Número posterior

500 €

0YYYY

Les quatre últimes xifres

200 €

00YYY

Les tres últimes xifres

30 €

000YY

Les dues últimes xifres

10 €

3r premi

ZZZZZ

Les cinc xifres

10.000 €

ZZZZZ-

Número anterior

200 €

ZZZZZ+

Número posterior

200 €

0ZZZZ

Les quatre últimes xifres

100 €

00ZZZ

Les tres últimes xifres

20 €

000ZZ

Les dues últimes xifres

5 €

4t premi

0000W

L’última xifra (2n reintegrament)

5 €

 

 

X, Y, Z o W = xifres que coincideixen amb el número extret del sorteig
0 = xifres que no coincideixen amb el número extret

Probabilitat bitllet guanyador: 1/5
Probabilitat premi 5 xifres: 1/80.000
Probabilitat premi extraordinari: 1/2.800.000