Destinació de beneficis

El 100 % dels beneficis de Loteries de Catalunya van destinats al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana

Des de la seva creació l’any 1987 i fins el 2021, tots els ingressos nets obtinguts per la gestió del jocs de loteries han estat transferits al Departament de Drets Socials per ser destinats a programes per a l’atenció a la infància, la vellesa i les persones amb discapacitat. A partir de 2022, aquests ingressos nets es transfereixen al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social per optimitzar així la transparència i traçabilitat d’aquest recursos.

L’any 2023 s’han destinat 3,6 milions d’euros al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social. La Comissió del Fons, amb l’aprovació del Govern de la Generalitat, va transferir aquests recursos al Departament de Drets Socials per dur a terme les inversions, programes i actuacions següents:  

  • Servei de teràpia familiar específica i intensiva amb els infants menors de 6 anys i les seves famílies (1 milió d’euros)
  • Atenció a les persones sense llar (1 milió d’euros)
  • Desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual (1,6 milions d’euros)
2021_ProgramesSocials_1440x350.png