Destinació de beneficis

El 100% dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per al desenvolupament de programes socials que repercuteixen en els col·lectius més vulnerables de la societat catalana.

Els beneficis s’inverteixen en:

  • Millora de les instal·lacions i equipaments de centres residencials i diürns per a persones amb discapacitat i gent gran.
  • Subministrament d'equipament i posada en funcionament de nous centres residencials i diürns per a gent gran i per a infants i adolescents.

  • Increment dels serveis d'atenció domiciliària per a persones amb dependència.
  • Ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat per cobrir les seves necessitats bàsiques, especialment les que tenen fills a càrrec.
  • Beques d'educació en lleure per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

2021_ProgramesSocials_1440x350.png