Destinació de beneficis

El 100 % dels beneficis de Loteries de Catalunya van destinats al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana

Des de la seva creació l’any 1987 i fins el 2021, tots els ingressos nets obtinguts per la gestió del jocs de loteries han estat transferits al Departament de Drets Socials per ser destinats a programes per a l’atenció a la infància, la vellesa i les persones amb discapacitat. A partir de 2022, aquests ingressos nets es transfereixen al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social per optimitzar així la transparència i traçabilitat d’aquest recursos.

Aquest any s’han destinat 6,46 milions d’euros al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social. La Comissió del Fons, amb l’aprovació del Govern de la Generalitat, ha transferit aquests recursos al Departament de Drets Socials per dur a terme les inversions, programes i actuacions següents: 

  • 3,46 milions d’euros per finançar el Pla pilot per a l’abordatge de la pobresa infantil: un projecte de dos anys de durada que permeti abordar la pobresa infantil de manera integral, des dels barris.
  • 3 milions d’euros per garantir aliments i assistència material bàsica a famílies i a persones en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social: subministrament de targetes electròniques, a través de les entitats proveïdores d’aliments a Catalunya, a persones i a famílies perquè les puguin utilitzar directament als llocs habituals, com ara supermercats o botigues de barri.
2021_ProgramesSocials_1440x350.png