Persones amb discapacitat

Més de 26.500 beneficiàries i beneficiaris de programes d’integració laboral per a persones amb discapacitat.

Els programes d’integració laboral per a persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental tenen per objectiu incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció social i laboral.

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. També són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

El servei ocupacional d'inserció és una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

Discapacitats1443x464.jpg