Categoria de premis Premi per bitllet
Primer premi XXXXX i Sèrie 2.000.000 €
XXXXX 50.000 €
XXXXX- 2.000 €
XXXXX+ 2.000 €
0XXXX 500 €
00XXX 100 €
000XX 30 €
0000X 5 €
Segon premi YYYYY 20.000 €
Tercer premi ZZZZZ 10.000 €
Segon reintegrament 5 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.