Categoria de premis Premi per bitllet
Primer premi XXXXX 200.000 €
XXXXX- 2.000 €
XXXXX+ 2.000 €
0XXXX 1.000 €
00XXX 250 €
000XX 35 €
0000X 10 €
Segon premi XXXXX 65.000 €
XXXXX- 650 €
XXXXX+ 650 €
0XXXX 300 €
00XXX 75 €
000XX 25 €
Tercer premi XXXXX 30.000 €
XXXXX- 500 €
XXXXX+ 500 €
0XXXX 200 €
00XXX 35 €
000XX 20 €
Quart premi XXXXX 10.000 €
XXXXX- 200 €
XXXXX+ 200 €
0XXXX 100 €
00XXX 30 €
000XX 15 €
Cinquè premi XXXXX 5.000 €
XXXXX- 150 €
XXXXX+ 150 €
0XXXX 75 €
00XXX 25 €
000XX 10 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.