Categoria de premis Premi per bitllet
Primer premi

XXXXX i sèrie

Les cinc xifres del 1r premi i la sèrie

2.000.000 €

XXXXX

Les cinc xifres

50.000 €

XXXXX-

Número anterior

2.000 €

XXXXX+

Número posterior

2.000 €

0XXXX

Les quatre últimes xifres

500 €

00XXX

Les tres últimes xifres

100 €

000XX

Les dues últimes xifres

30 €

0000X

L’última xifra (1r reintegrament)

5 €
Segon premi

YYYYY

Les cinc xifres

20.000 €

YYYYY-

Número anterior

500 €

YYYYY+

Número posterior

500 €

0YYYY

Les quatre últimes xifres

200 €

00YYY

Les tres últimes xifres

30 €

000YY

Les dues últimes xifres

10 €
Tercer premi

ZZZZZ

Les cinc xifres

10.000 €

ZZZZZ-

Número anterior

200 €

ZZZZZ+

Número posterior

200 €

0ZZZZ

Les quatre últimes xifres

100 €

00ZZZ

Les tres últimes xifres

20 €

000ZZ

Les dues últimes xifres

5 €
Segon reintegrament

0000W

L’última xifra

5 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.