Categoria de premis Premi per bitllet
Primer premi XXXXX i sèrie 2.000.000 €
XXXXX 50.000 €
XXXXX- 2.000 €
XXXXX+ 2.000 €
0XXXX 500 €
00XXX 100 €
000XX 30 €
0000X 5 €
Segon premi YYYYY 20.000 €
YYYYY- 500 €
YYYYY+ 500 €
0YYYY 200 €
00YYY 30 €
000YY 10 €
0000Y 5 €
Tercer premi ZZZZZ 10.000 €
ZZZZZ- 200 €
ZZZZZ+ 200 €
0ZZZZ 100 €
00ZZZ 20 €
000ZZ 10 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.