Categoria de premis Premi per bitllet
XXXXX i Sèrie 3.000.000 €
XXXXX 30.000 €
XXXXX- 3.000 €
XXXXX+ 3.000 €
0XXXX 500 €
00XXX 150 €
000XX 20 €
0000X 6 €
Especial 10.000 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.