El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.
Consulta els números guanyadors de La Grossa amb La Dooble aquí.