Categoria de premis Premi per bitllet
Primer premi 200.000 €
Segon premi 65.000 €
Tercer premi 30.000 €
Quart premi 10.000 €
Cinquè premi 5.000 €

El dret a cobrar un premi caduca als noranta (90) dies naturals, comptats a partir de la data de celebració del sorteig corresponent.