Programes socials

El 100 % dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana. 

Al llarg dels seus més de 30 anys d’història, les Loteries de Catalunya han destinat més de 285 milions d’euros en:

  • Plans de protecció a la infància: prestacions destinades a famílies amb joves en risc d’exclusió social, suport a les Cases d’Infants (centres diürns gratuïts que s’utilitzen com a suport assistencial i educatiu) i adequació de centres residencials d’Acció Educativa d’Infància i Adolescència.

  • Plans de protecció a la tercera edat: construcció, reconversió, rehabilitació, ampliació, reforma i equipament de residències i centres de dia.

  • Plans de protecció a persones amb discapacitat: rehabilitació i reconversió de residències.
  • Plans per revertir situacions de vulnerabilitat: ajuts per garantir l’alimentació de famílies, infants i adolescents
  • Plans per revertir el sensellarisme: ajuts per l’atenció a la població en situació de falta de llar.
  • Plans d’ajuda a la prescripció de quarantena: servei d’allotjament per garantir les condicions d’aïllament a totes aquelles persones que no disposen de mitjans suficients.