Legal

Totes les dades que apareixen en aquest web són a títol informatiu i no tenen cap tipus de valor probatori.

Els resultats dels sorteigs són els que es consignen a la llista oficial, verificada per Loteries de Catalunya.
En cas de divergència entre els resultats de les llistes oficials i els difosos per qualsevol altre mitjà, prevaldrà en tot cas els consignats a les llistes oficials exposades al públic a l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis.

Les pàgines i tots els seus components, els sons, les imatges i la resta de continguts són propietat de Loteries de Catalunya o dels seus llicenciataris, per la qual cosa no es permet que siguin transmesos, distribuïts, cedits o utilitzats en cap comunicació pública total o parcial.

Per a més informació consulteu: 

http://economia.gencat.cat/ca/
departament/normativa/loteriescatalunya/