Peix d'Or

Regles del joc: Rasca tota l’àrea de joc. Si trobes el símbol (PEIX) a ELS TEUS SÍMBOLS, guanyes el PREMI corresponent.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d’1 €.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi

Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)

2.000 €

1 / 300.000

100 €

1 / 10.909

50 €

1 / 1.463

20 €

1 / 200

10 €

1 / 133

5 €

1 / 50

2 €

1 / 13

1 €

1 / 8