Gira la Sort

Regles del joc: Rasca tota l’àrea de joc. Si trobes tres símbols iguals en el mateix JOC, guanyes el PREMI corresponent per a aquest joc. Si trobes el símbol X2 dins d’algun JOC, guanyes el DOBLE del PREMI corresponent per a aquest joc.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 2 €.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi

Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)

15.000 €

1 / 250.000

1.000 €

1 / 100.000

100 €

1 / 7.692

100 € (10 € (X2) + (20 € x 4))

1 / 7.143

100 € (20 € (X2) + 5 € (X2) + 50 €)

1 / 6.250

50 €

1 / 5.000

50 € (10 € (X2) + (5 € x 4) + 10 €)

1 / 3.333

50 € (20 € (X2) + 10 €)

1 / 2.500

50 € (10 € (X2) + (10 € x 3))

1 / 1.250

20 €

1 / 625

20 € (5 € x 4)

1 / 500

20 € ((2 € x 5) + 10 €)

1 / 333

20 € (5 € (X2) + (5 € x 2))

1 / 227

10 €

1 / 250

10 € (2 € (X2) + (2 € x 3))

1 / 250

10 € (5 € + 5 €)

1 / 167

10 € (5 € (X2))

1 / 125

10 € (2 € x 5)

1 / 100

5 €

1 / 20

2 €

1 / 7