La Gallina de la Sort

Regles del joc: El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 2€.

La mecànica de joc consisteix en rascar totes les àrees de joc. Si trobes dos animals iguals, guanyes el premi corresponent.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi

Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)

10.000 €

1 / 500.000

2.000 €

1 / 50.000

100 €

1 / 3.571

30 €

1 / 103

10 €

1 / 31

5 €

1 / 17

2 €

1 / 7