La Gallina de la Sort

Regles del joc: La mecànica de joc consisteix en rascar totes les àrees de joc. Si trobes dos animals iguals, guanyes el premi corresponent.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 2€.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi

Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)

10.000 €

1 / 500.000

2.000 €

1 / 50.000

100 €

1 / 3.571

30 €

1 / 103

10 €

1 / 31

5 €

1 / 17

2 €

1 / 7