Triple 7

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada per 5 files compostes per tres símbols de bosses de diners i la paraula “PREMI”), “UN 7” en qualsevol fila, i guanyaràs l’import indicat a la casella “PREMI” de la fila corresponent. Si trobes “DOS 7” en la mateixa fila, guanyaràs el DOBLE de l’import indicat a la casella “PREMI” de la fila corresponent. Si trobes “TRES 7” en la mateixa fila, guanyaràs el TRIPLE de l’import indicat a la casella “PREMI” de la fila corresponent.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 2 €.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
21.000 € 1/500.000
7.000 € 1/250.000
300 € (Triple 100€x3) 1/100.000
200 € (Doble 100€x2) 1/20.000
150 € (Triple 50€x3)  1/10.000
100 € 1/7.143
100 € (Doble 50€x2)  1/5.000
50 € 1/10.000
50 € (Triple 15€x3+5€)  1/5.000
30 € (Triple 10€x3)  1/500
15 € 1/238
15 € (5€x3) 1/200
15 (Triple 5€x3) 1/333
10 € 1/100
10 € (5€x2) 1/71
10 € (Doble 5€x2) 1/100
5 € 1/18
2 € 1/7