Sort

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada per un requadre amb sis símbols relacionats amb la sort), tres imports iguals, i guanyaràs el premi que es repeteixi tres cops.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d’1 €.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
2.500 € 1/250.000
300 € 1/100.000
125 € 1/12.500
20 € 1/400
10 € 1/91
5 € 1/59
2 € 1/9
1 € 1/8