Pòquer

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet, si alguna de “LES TEVES CARTES” coincideix amb “LA CARTA DE LA SORT”, i guanyaràs el premi corresponent. En un mateix bitllet pots guanyar fins a 3 vegades.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d‘1 €.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
2.000 € 1/250.000
200 € 1/33.333
40 € (20+10+10) 1/2.500
40 € (20+20) 1/5.000
40 € 1/5.000
20 € (10+10) 1/1.111
20 € 1/1.000
10 € (4+4+2) 1/182
10 € 1/133
4 € (2+2) 1/116
4 € 1/250
2 € (1+1) 1/19
2 € 1/19
1 € 1/8