Gold

Regles del joc: Rasca tota l’àrea de joc. Si algun d’ELS TEUS NÚMEROS és igual a un o més dels NÚMEROS GUANYADORS, guanyes el PREMI  corresponent.

BONUS 1: Rasca tota l’àrea de joc. Si trobes el símbol X2, dupliques el teu premi.

BONUS 2: Rasca tota l’àrea de joc. Si trobes el símbol X5, multipliques per 5 el teu premi.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 5€.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi

Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)

100.000 €

1 / 250.000

1.000 €

1 / 83.333

1.000 € ((100 € x 5) + 500 €)

1 / 50.000

1.000 € (100 € x 10)

1 / 35.714

500 €

1 / 62.500

500 € (50 € x 10)

1 / 31.250

500 € (100€ (X5))

1 / 25.000

500 € ((50 € x 8) + 100 €)

1 / 16.667

100 €

1 / 5.000

100 € ((10 € x 5) (X2))

1 / 2.941

100 € (5 € + 5 € + 10 € (X5))

1 / 2.500

100 € (50 € + (5 € x 8) + 10 €)

1 / 1.250

100 € (20 € + (10 € x 8))

1 / 1.000

50 €

1 / 1.250

50 € (10 € (X5))

1 / 833

50 € (20 € + (5 € x 6))

1 / 625

50 € (10 € + 10 € + 5 € (X2))

1 / 500

50 € (5 € x 10)

1 / 357

20 €

1 / 250

20 € (10 € + 10 €)

1 / 250

20 € (10 € (X2))

1 / 250

20 € (5 € + 5 € (X2))

1 / 125

20 € (5 € x 4)

1 / 83

10 €

1 / 50

10 € (5 € (X2))

1 / 19

5 €

1 / 6