Diamant

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet, si alguna de “LES TEVES XIFRES” coincideix amb “LES XIFRES GUANYADORES”, i guanyaràs el premi corresponent. Si trobes el símbol “BRILLANT”, guanyaràs 50 € immediatament. En un mateix bitllet pots guanyar fins a 10 vegades.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 5 €.

(*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
100.000 € 1/300.000
10.000 € 1/300.000
1.000 € 1/12.000
500€ (10 x 50€) 1/15.000
500€ (5 x 100€) 1/15.000
500 € 1/30.000
100€ (10 x 10€) 1/600
100 € 1/1.200
50€ (20€+10€+4x5€) 1/300
50€ (10 x 5€) 1/400
50 € 1/400
20€ (4 x 5€) 1/70
20 € 1/75
10€ (5€ +5€) 1/23
10 € 1/24
5 € 1/5