Creu i Ratlla

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada pel joc “tres en ratlla” i un requadre amb la paraula “PREMI”), tres símbols iguals en línia horitzontal, vertical o diagonal, i guanyaràs el premi indicat en el requadre amb la paraula “PREMI”.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és d’1 €.

 (*) Els bitllets en suport electrònic es generen en el moment de la  compra, mitjançant un generador aleatori que adjudica a cada bitllet l’import del premi en funció de la ponderació probabilística que s’indica per a cada categoria de premi.

Import premi Probabilitat de premi en bitllets en suport electrònic (*)
1.000 € 1/50.000
250 € 1/40.000
50 € 1/1.500
25 € 1/923
10 € 1/222
3 € 1/23
2 € 1/10
1 € 1/8