MINA D'OR

Regles del joc: Per jugar has de descobrir, a l’àrea de joc que hi ha al bitllet (i que està representada per 6 files compostes per tres monedes i la paraula “PREMI”), tres símbols iguals a una mateixa fila, i guanyaràs el premi corresponent per a aquesta fila. Si trobes el símbol (lingot) en qualsevol fila, guanyaràs 10€.

El preu de venda al públic dels bitllets d’aquesta sèrie és de 2€.

Caducitat: Els premis caduquen al cap de 90 dies del final de distribució de cada sèrie, data que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

rasca-rapid-190-Mina-dOr

Per jugar a aquest joc online clica aquí.

< Tornar enrere

Import premi Nombre de bitllets premiats per cada 500.000 bitllets Probabilitats
15.000 € 2        1/250.000 
1.000 € 6          1/83.333 
200 € 20          1/25.000 
100 € 40          1/12.500 
100 € (lingot + (20 € x 4) + 10 €) 40          1/12.500 
100 € (lingot + (20 € x 2) + 40 € + 10 € 68          1/7.353 
40 € 80          1/6.250 
40 € (lingot + 20 € + 10 €) 200          1/2.500 
40 € (lingot + (10 € x 3)) 400          1/1.250 
20 € 600          1/833 
20 € (5 € x 4) 600           1/833 
20 € (2 € x 5) + 10 € 600           1/833 
20 € (lingot + (5 € x 2)) 800           1/625 
15 € 800           1/625 
15 € (5 € x 3) 1.000             1/500 
15 € (lingot + 5 €) 3.000              1/167 
10 € 3.000              1/167 
10 € (lingot) 4.000              1/125
10 € (2 € x 5) 7.000              1/71 
5 € 10.000              1/50 
4 € 16.000              1/31 
4 € (2 € x 2) 16.000              1/31 
2 € 58.000              1/9