La Grossa Especial Gener

La Grossa Especial Gener és un nou joc de loteria passiva que celebra el seu sorteig el divendres 19 de gener de 2024.

Els bitllets per participar-hi s’imprimeixen directament des dels terminals dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya en el moment de fer la compra, i també a través dels nostres suports digitals (web i app).

Es posen a la venda un total 100.000 números (del 00000 al 99.999) amb 50 sèries o bitllets cadascun. El preu del bitllet és de 5 €.

Un bitllet es considerarà guanyador quan coincideixin un determinat nombre de xifres en el mateix ordre de l’extracció (de dreta a esquerra o d’esquerra a dreta) amb el número guanyador.

En un mateix bitllet s’acumulen únicament els premis corresponents a les categories de la primera i última xifra, a les de les dues primeres i dues últimes xifres, i a les de les dues i tres primeres o últimes xifres amb l’última o la primera xifra, respectivament.

Caducitat: els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig corresponent.

Instruccions del joc

Els imports dels premis es poden veure a la taula adjunta.

Categories de premis

Coincidències

Premi per bitllet

Premi extraordinari

XXXXX + XX Sèrie

500.000 €

1r Premi

5 xifres XXXXX

100.000 €

4 primeres xifres XXXX0

1.000 €

4 darreres xifres 0XXXX

1.000 €

3 primeres i darrera xifres XXX0X

105 €

Primera i 3 darreres xifres X0XXX

105 €

3 primeres xifres XXX00

100 €

3 darreres xifres 00XXX

100 €

2 primeres i 2 darreres xifres XX0XX

20 €

2 primeres i darrera xifres XX00X

15 €

Primera i 2 darreres xifres  X00XX

15 €

2 primeres xifres XX000

10 €

2 darreres xifres 000XX

10 €

Primera i darrera xifres X000X

10 €

Primera xifra X0000

5 €

Darrera xifra 0000X

5 €

X = xifres que coincideixen amb el número extret del sorteig
0 = xifres que no coincideixen amb el número extret

Probabilitat bitllet guanyador: 1/5
Probabilitat premi 5 xifres: 1/100.000
Probabilitat premi extraordinari: 1/5.000.000