Codi de publicitat

Loteries de Catalunya té com a missió empresarial oferir jocs d'atzar als ciutadans de Catalunya. Per dur a terme aquesta tasca, Loteries de Catalunya desenvolupa els seus productes d'acord amb una regulació jurídica específica i amb mesures estrictes de seguretat, tant en el procés de producció com en la comercialització dels diferents jocs. Loteries de Catalunya és, per tant, un operador reconegut i fiable, com ha demostrat els darrers 30 anys.

Si bé la missió principal és tenir una oferta dinàmica i segura de jocs d'atzar, és igualment important oferir-los amb mesures de prevenció i protecció per als consumidors, de manera que apostar no els comporti cap tipus de problema. 

Un dels aspectes en els quals vol incidir la política de Joc Responsable és en la forma en què Loteries de Catalunya fa publicitat dels seus productes. Així doncs, el codi de publicitat responsable constitueix el marc general de referència que caldrà respectar en qualsevol campanya publicitària de Loteries de Catalunya i estableix els principis següents:

Principis del Codi de publicitat responsable

 1. La publicitat de Loteries de Catalunya té per objectiu difondre entre el públic adult l'oferta de jocs de loteria respectant tota normativa legal i d'una forma socialment responsable. Per tant, la publicitat de Loteries de Catalunya ha de mostrar els jocs d'atzar com una activitat més d'oci i entreteniment i contribuir a millorar la informació per als jugadors, la prevenció del joc immoderat i la protecció dels menors d'edat.
 2. La publicitat de Loteries de Catalunya ha de mostrar l'acte de jugar en un entorn de joc moderat i responsable, evitant situacions com són jugar d'una manera compulsiva, jugar per recuperar les pèrdues o jugar apostant grans quantitats de diners. La publicitat ha de reforçar, en canvi, aspectes positius de l'activitat del joc com són l'emoció per conèixer els resultats d'un joc, la il·lusió per guanyar un premi o el fet de jugar en grup com una activitat de diversió i socialització. 
 3. La publicitat ha de mostrar qualsevol informació relativa als jocs d'atzar d'una forma objectiva, de manera que la persona jugadora pugui identificar correctament aspectes com les possibilitats de guanyar o les quantitats dels premis de cada joc.
 4. La publicitat sempre ha de mostrar la possibilitat de guanyar en els jocs de loteria com a fruit de l'atzar i, per tant, ha d'excloure qualsevol contingut que suggereixi que es poden desenvolupar habilitats en el moment de jugar que permeten millorar les possibilitats de guanyar en els jocs de loteria
 5. La publicitat no ha de suggerir que el joc és una alternativa a la feina ni pot treure importància a valors com són el treball o l'esforç personal. La publicitat ha d'evitar tot contingut dissenyat per explotar les preocupacions financeres de les persones, així com relacionar el fet de jugar amb la possibilitat de pagar deutes.
 6. La publicitat no ha de menysprear les persones que decideixen no jugar als jocs d'atzar que configuren l'oferta de Loteries de Catalunya.
 7. Les activitats de publicitat i promoció de vendes no han d'oferir incentius desmesurats per fidelitzar els clients, especialment aquells que es relacionin amb l'augment dels premis en una proporció superior a l'augment de les quantitats apostades. 
 8. La publicitat ha d'excloure qualsevol contingut que fomenti la discriminació de gènere, origen i pertinença cultural, salut física i mental, edat o condició econòmica i/o social. 
 9. La publicitat ha d'evitar els continguts que siguin atractius per a les persones menors de 18 anys, així com aquells mitjans de comunicació que estiguin especialment destinats a persones menors de 18 anys. En les campanyes publicitàries, no hi han d'aparèixer persones menors de 18 anys.
 10. La publicitat ha d'excloure qualsevol contingut violent, d'explotació sexual o que fomenti comportaments il·legals.
 11. La publicitat no ha de mostrar cap tipus d'informació d'empreses que atorguen crèdits ràpids que podrien ser utilitzats per jugar de forma immediata.