Autodiagnòstic

El qüestionari que presentem a continuació et pot ajudar a descobrir si tu o alguna persona de la teva família o entorn proper pot tenir problemes amb els jocs d’atzar.



Qüestionari
Respostes:
1 Alguna vegada sents que hauries de restringir la teva conducta de joc d’atzar?
2 Alguna vegada t'irriten les observacions de les altres persones sobre la teva condcuta amb els jocs d’atzar?
3 Alguna vegada et sents culpable sobre alguna cosa que has fet quan jugaves?
4 Alguna vegada, quan et lleves, vols començar a jugar inmediataments per sentir-te millor?
Veure resposta